Kind en volwassene staan centraal. In overleg met u stellen we een behandelplan op.

Hoe verloopt een behandeling?

U kunt met Adrienne of Marieke contact opnemen. Zij stemmen onderling af wat het juiste traject zal zijn en overleggen dat met u. De korte lijn en het direct en veelvuldig overleg wordt als zeer positief ervaren.

Multidisciplinaire samenwerking

Wij vinden het belangrijk om multidisciplinair te werken. Door vanuit verschillende disciplines te onderzoeken, kunnen we nog beter aansluiten bij de zorgvraag. Contacten met bijvoorbeeld een logopedist, (kinder-) fysiotherapeut, (kinder-)coach, visueel screener of gehoortrainer zijn van belang om een traject zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook komt het voor dat we overleg hebben met de huisarts.

Contact opnemen?

Neem contact op met Marieke of Adrienne.