Goede ervaringen met de samenwerking tussen beide behandelaars

Het beste traject

Het leven van onze zoon was een zoektocht naar oorzaak en gevolg.

Via een omweg kwamen we bij Bijzonder Bewegen terecht. Na de schriftelijke intake en de daaraan gekoppelde screening werd al snel duidelijk dat onderliggende reflexen ten grondslag zouden kunnen liggen aan de problemen die onze zoon ervoer. Omdat niet de gehele problematiek uit deze reflexen kon worden verklaard gaf Adrienne van Bijzonder Bewegen ons de overweging om naar Marieke van Osteopathie op Maat te gaan. Onderling was reeds (anoniem) contact geweest zodat we konden verwijzen naar de reeds door Adrienne voorgelegde casus. Het bezoek aan Marieke opende weer een nieuwe wereld en bleek weer een puzzelstukje in de speurtocht. Op dit moment zitten we midden in het traject en is het erg fijn dat er nauw contact is tussen Adrienne en Marieke. Wij hoeven niet tussen de beide therapeuten in te gaan zitten. In onderling overleg bepalen ze het beste traject voor onze zoon en is er regelmatig een terugkoppeling.”